KUBU SPACE

PROJEKT: Utrsustning av inlärningsutrymmen

Husets slöjdsal kommer att möbleras om för att kunna användas som makerspace. En mediastudio i källaren kommer att utrustas för både mörkrumsarbete och som en retrodigital studio. Det andra toalettrummet i byggnadens källare kommer att renoveras för offentliga evenemang och en vattenpost kommer att installeras på ytterväggen för cyklande turister.