Kaikki puut ovat vihreitä – Synteettisiä väittämiä

Taiteilijakollektiivi Kunst
4.8.–3.9.2023

Taiteilijakollektiivi Kunstin skenaario lähtee siitä, että on olemassa tulevaisuus.

Näyttely käsittelee nykyisen ajanhetken jälkeistä aikaa, jossa patafyysisin keinoin yritetään löytää lähestymistapoja ihmiskunnan ongelmiin. Patafysiikka on kuvitteellisten ratkaisujen tiede.

Näyttelykokonaisuus sisältää kaksi Taiteilijakollektiivi Kunstin yhteisteosta:
Videoinstallaatiossa metsä tekee paluun urbaaniin ympäristöön ja kääntää katseensa ihmiseen. Se kysyy, mahtuisiko tähän kuusiaita? Teos on posthumanistinen kannanotto. Viisi metsäasuihin pukeutunutta ihmisoletettua ryhmittäytyy puustoksi kaupunkitilassa, jossa on akuutti metsävaje.

Näyttelytilaan tuodussa inkubaattorissa kasvaa biomassaa. Maaperän köyhtymisen myötä on etsittävä uusia ratkaisuja ravinnon tuotantoon. Teos on testilaboratorio, jossa koetellaan monisoluisten lajien selviytymiskykyä ja lisääntymistä kontrolloiduissa kasvuolosuhteissa.

Kokonaisuudessa on esillä myös kollektiivin viiden taiteilijan yksittäisiä teoksia.

Taiteilijakollektiivi Kunst on yhteistoiminnallinen yksikkö. Näyttelyn taiteilijat Christina Holmlund, Pia Paldanius, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen ja Julia Weckman tekevät yhdessä poikkitaiteellisia ja performatiivisia teoksia taiteilijoiden itsenäisten teosten ja työskentelyn lisäksi.

Taiteilijakollektiivi Kunstin performanssi avaa näyttelyn perjantaina 4.8.2023 klo 17.00.

Lisäksi Taiteilijakollektiivi Kunst osallistuu performanssilla Norpas Festivaaliin 6.8.2023. Tarkemmat tiedot performanssin ajankohdasta löytyy Norpaksen sivuilta: www.norpas.fi

Näyttelyä ovat tukeneet Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet ja Taiteen edistämiskeskus.

https://www.taiteilijakollektiivikunst.fi
https://www.facebook.com/taiteilijakollektiivikunst
https://www.instagram.com/artistcollectivekunst/

Alla träd är gröna
– Syntetiska påståenden

Konstnärskollektiv Kunst
4.8.–3.9.2023

Konstnärskollektiv Kunsts scenario bygger på antagandet att det finns en framtid. 

Utställningen handlar om en tid efter nutiden, där patafysiska metoder används för att hitta lösningar på mänsklighetens problem. Patafysik är vetenskapen om imaginära lösningar.

I utställningen ingår två gemensamma verk av konstnärskollektivet Kunst: 

I en videoinstallation återvänder skogen till stadsmiljön och vänder sin blick mot människan. Den frågar om det finns plats för ett granstaket. Verket är ett posthumanistiskt ställningstagande. Fem personer klädda i skogsdräkter grupperar sig som träd i ett stadsrum med akut brist på skog. 

En inkubator som förts in i utställningsrummet odlar biomassa. När jorden utarmas måste man söka nya lösningar för livsmedelsproduktion. Verket är ett testlaboratorium där flercelliga arters överlevnad och reproduktion testas under kontrollerade odlingsförhållanden.

Enskilda verk av fem konstnärer från kollektivet kommer också att visas.

Kunst är en samarbetsorganisation. Konstnärerna Christina Holmlund, Pia Paldanius, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen och Julia Weckman gör tillsammans tvärkonstnärliga och performativa verk utöver sina individuella verk och projekt.

Vernissagen äger rum fredagen den 4.8.2023 kl. 17.00.

Dessutom kommer konstnärskollektiv Kunst att delta med en föreställning på Norpas Festival den 6.8.2023. Mer information om föreställningen finns på festivalens webbplats:
https://www.norpas.fi

https://www.taiteilijakollektiivikunst.fi
https://www.facebook.com/taiteilijakollektiivikunst
https://www.instagram.com/artistcollectivekunst/

Utställningen stöds av Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet och Centret för konstfrämjande.

Info:
Tuomo Tammenpää
tuomo@kubu.fi
+358 40 525 4636

KULTURHUS BJÖRKBODA
Smedskullavägen 3 FI-25860 Björkboda
info@kubu.fi / kubu.fi
@kulturhus_kubu