Voimaeläin

Luova-kerho & Ria-Noore Haimo
28.4.–28.5.2023

Voimaeläin on Kemiönsaaren Luova-kerhojen näyttely kevään aikana toteutetusta oppilaiden itse luomista voimaeläimistä. Oppilaat valitsivat eläimet oman mieltymyksen mukaan ja toteuttivat visuaalisen ilmeen korvien, naamion ja hännän avulla. Lopuksi voimaeläimistä otettiin luonnossa valokuvat. Oppilaat oppivat projektin kautta, kuinka saada helposti aikaiseksi rooliasu. Projektiin osallistui melkein kaikki 55 Luova-kerho oppilasta kaikista kunnan alakouluista ja yksi yläkoululainen.

Luova-kerho on yksi valtion tukemista Harrastamisen Suomen Mallin iltapäiväkerhoista, joita järjestetään kaikilla Kemiönsaaren kunnan alakouluilla. Luova-kerhossa askarrellaan paljon, mutta voidaan tehdä myös muuta luovaa toimintaa oppilaiden kiinnostuksen mukaan.  Ajatus kerhoissa on että, oppilaille annetaan vapaat kädet olla innovatiivisia ja luovia annetuista materiaaleista. Kerhossa käytetään paljon myös kierrätysmateriaaleja ja mietitään uudelleenkäytön mahdollisuuksia. Luova-kerhoissa ohjaajana toimii Ria-Noore Haimo-Abiona.

(kuva: Ria-Noore Haimo, voimaeläin: Engla Cygnel)

Info:
Ria-Noore Haimo
Kreativa Klubben ledare | Luova-kerho ohjaaja
Kimitoöns kommun | Kemiönsaaren kunta
+358 40 1545804
ria-noore.haimo@kimitoon.fi

Kraftdjuret

Kreativa Klubben & Ria-Noore Haimo
28.4.–28.5.2023

Kraftdjuret är en utställning med kraftdjur som skapats av Kimitoöns kreativa klubbar under våren. Eleverna valde djuren enligt sina egna tycken och skapade ett visuellt uttryck med öron, mask och svans. Slutligen togs bilder av kraftdjuren i naturen. Genom projektet lärde sig eleverna hur man enkelt skapar en rollspelsdräkt. I projektet deltog nästan alla 55 Kreativa klubbens elever från alla kommunens lågstadieskolor och en högstadieelev.

Kreativa klubben är en av de statligt stötta eftermiddagsklubbarna som ingår i Finlandsmodellens hobbyverksamhet och som ordnas i alla grundskolor i Kimitoöns kommun. Kreativa klubben handlar mycket om pyssel, men även andra kreativa aktiviteter kan göras enligt elevernas intressen.  Tanken bakom klubbarna är att eleverna får fria händer att vara innovativa och kreativa med det material som tillhandahålls. Klubben använder sig också mycket av återvunnet material och funderar på återanvändningsmöjligheter. Ria-Noore Haimo-Abiona är instruktör för de kreativa klubbarna. 
(foto: Ria-Noore Haimo, kraftdjuret: Engla Cygnel)

Info:
Ria-Noore Haimo
Kreativa Klubben ledare | Luova-kerho ohjaaja
Kimitoöns kommun | Kemiönsaaren kunta
+358 40 1545804
ria-noore.haimo@kimitoon.fi