Keväthuuto

Inka Hannula & Teemu Raudaskoski
26.4.– 26.5.2024
Galleria

Kulturhus Björkbodassa on huhti-toukokuussa esillä tamperelaisen taiteilijaparin Inka Hannulan ja Teemu Raudaskosken värikkäitä ja abstrakteja yhteismaalauksia.

Maalausten ja monitaiteellisten projektien parissa työskentelevät taiteilijat ovat tehneet yhteisteoksia vuodesta 2020 alkaen. He maalaavat yhtä aikaa samaa maalauspohjaa ja vievät teoksia eteenpäin toistensa maalausjälkiä jatkaen. Teoksia ei suunnitella etukäteen, vaan improvisaatio ja yhteistyö vievät yllätyksellistä prosessia eteenpäin. Teosten syntyyn vaikuttaa taustalla soiva musiikki, kahden taiteilijan dialogi ja sattuma.

“Kun kaksi kuvataiteilijaa maalaa samaa teosta, asetelma on jo itsessään kiinnostava. Inka Hannulan ja Teemu Raudaskosken yhteismaalauksista vielä kiehtovampia tekee se, että ne näyttävät yhden ihmisen tekemiltä.”
– taidekriitikko Pasi Salonen

Näyttelyn nimi Keväthuuto on lainattu Astrid Lindgrenin Ronja Ryövärintytär -tarinasta. Kevään tullessa päähenkilö Ronja syöksyy päätäpahkaa ihanaan villiin ja vapaaseen kevääseen. Keskellä kevääseen heräilevää metsää hänen on pakko huutaa keväthuuto kuin lintu, korkeasti ja kimeästi, muuten hän omien sanojensa mukaan halkeaa.

Keväthuuto -nimi sopii hyvin kuvaamaan näyttelyn maalausten villiä ja vapaata maailmaa, jonka sekaan voi sukeltaa tekemään omia löytöretkiä erilaisten tilanteiden ja tunnelmien parissa. Näyttelyn ajankohta sattuu myös sopivasti hetkeen, kun kevät on Suomessa parhaimmillaan. Taiteilijat kutsuvat kävijät näyttelyyn riemuitsemaan Ronjan tapaan väreistä ja leikkisästä muotojen tanssista.

Lisätietoa:
Inka Hannula
044-3531196
inka.hannula@gmail.com
www.hannularaudaskoski.com
IG: @hannularaudaskoski

Vårskrik

Inka Hannula & Teemu Raudaskoski
26.4.– 26.5.2024
Galleri

Från april till maj kommer Kulturhus Björkboda att visa de färgstarka och abstrakta målningarna av konstnärsparet Inka Hannula och Teemu Raudaskoski från Tammerfors.

Konstnärer som arbetar med målningar och multikonstprojekt har gjort gemensamma verk sedan 2020. De målar samtidigt på samma målarbas och tar verken framåt och fortsätter varandras målarspår. Verk är inte planerade i förväg, men improvisation och samarbete för den överraskande processen framåt. Skapandet av verken påverkas av musiken som spelas i bakgrunden, dialogen mellan de två konstnärerna och slumpen.

”När två bildkonstnärer målar samma verk är miljön redan intressant i sig. Det som gör Inka Hannula och Teemu Raudaskoskis gemensamma målningar ännu mer fascinerande är att de ser ut som om de är gjorda av en person.”
– konstkritiker Pasi Salonen

Namnet på utställningen Vårskrik är lånat från Astrid Lindgrens berättelse Ronja Rövardotter. När våren kommer störtar huvudpersonen Ronja handlöst ner i den underbara vilda och fria våren. Mitt i den vårvaknande skogen måste han ropa vårskrik som en fågel, högt och gällt, annars spricker han, enligt hans egna ord.

Namnet Vårskrik lämpar sig väl för att beskriva tavlornas vilda och fria värld i utställningen, som du kan dyka in i för att göra dina egna upptäcktsresor i olika situationer och stämningar. Tidpunkten för utställningen sammanfaller också lämpligen med det ögonblick då våren är som bäst i Finland. Konstnärerna bjuder in besökare till utställningen att glädjas åt formernas färger och lekfulla dans, som Ronja.

Mer information:
Inka Hannula
044-3531196
inka.hannula@gmail.com
www.hannularaudaskoski.com
IG: @hannularaudaskoski

Ilmainen / Gratis

Avoinna / Öppet:
To/Tor:  11:00-17:00
Pe/Fre:  11:00-17:00
La/Lör:  11:00-15:00
Su/Sön:  11:00-17:00

tai sopimuksen mukaan: info@kubu.fi