FC Boda
utställning/näyttely

30.7. -28.8.2022

Kom och bekanta dej med FC Bodas 30-åriga historia och verksamhet! Fakta, bilder, statistik, kläder osv. Har du själv minnen av FC Boda? Dom kan du skriva ner i utställningen. Senare detta år ska det utges en bok om FC Boda dit man samlar ännu mer information.

Tule tutustumaan FC Bodan 30-vuotiseen historiaan ja toimintaan! Faktoja, kuvia, tilastoja, vaatteita jne. Onko sinulla muistoja FC Bodasta? Voit kirjoittaa ne ylös näyttelyssä. Myöhemmin tänä vuonna julkaistaan FC Bodasta kirja, johon kerätään vielä enemmän tietoa.