Taavi Värm
La/Lör: 19:30-20:00

In this realm of shadows, where sight becomes secondary, our other senses come alive, we are about to embark on a mörk sonic journey. Welcome, brave travelers, to an ambient experience that promises to be both haunting and transcendent.

I detta skuggornas rike, där synen blir sekundär och våra andra sinnen väcks till liv, ger vi oss ut på en mörk ljudresa. Välkomna, modiga resenärer, till en omgivningsupplevelse som kommer att bli både oförglömlig och enastående.

https://www.facebook.com/MIISUTRON